Właściwość miejscowa postępowań upadłościowych.

2020-09-23 15:47:54

Właściwość miejscowa sądu to nic innego jak określenie, który sąd ze względu na swoją siedzibę oraz okręg jurysdykcji będzie sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy danego podmiotu. Właściwość miejscowa jest wskazywana przez ustawę. W przypadku spraw dotyczących upadłości znajdują zastosowanie uregulowania wprowadzone przez Ustawę z dnia 28 lutego 2013 r. Prawo Upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 z późn. zm.).

W części pierwszej ustawy wskazano, że sądem właściwym miejscowo do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości jest sąd dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. To czym jest ośrodek podstawowej działalności jest rozróżnione w zależności od podmiotu, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości. Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, które jest rozpoznawalne dla osób trzecich i w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością mającą charakter ekonomiczny. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mają swój ośrodek w miejscu siedziby. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową ustawa wprowadza domniemanie, że ich ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeśli chodzi natomiast o inne osoby fizyczne, to również wprowadzono domniemanie, które wskazuje jako ośrodek podstawowej działalności miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

Sprawy z zakresu postępowań upadłościowych są rozpoznawane przez sądy rejonowe. Ta właściwość rzeczowa sądu znajduje zastosowanie zarówno wobec przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W obu przypadkach sprawy są rozpoznawane przez sądy gospodarcze, czyli sądy rejonowe w których zostały utworzone odrębne jednostki organizacyjne – wydziały gospodarcze. Na dzień dzisiejszy w Polsce funkcjonuje 27 wydziałów gospodarczych, które zostały utworzone w 21 sądach rejonowych. Z tych informacji możemy wywnioskować, że nie w każdym sądzie rejonowym tworzony jest wydział gospodarczy. Ich liczba ciągle się zmniejsza, natomiast prowadzi to do specjalizacji sędziów w większych wydziałach orzekających w tych sprawach. Przykładem sądów, którym zostało przekazane rozpatrywanie spraw z obszarów właściwości innych sądów rejonowych są Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Przekazanie rozpatrywania spraw gospodarczych m.in. tych sądów nastąpiło poprzez regulacje rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. ((Dz. U. poz. 1397, z późn. zm.). Dzięki temu Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy obejmuje swoją właściwością sprawy upadłościowe z właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach, natomiast Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy jest sądem właściwym do rozpoznawania postępowań upadłościowych należących do właściwości sądów rejonowych w Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach.

Źródła:

  • R. Adamus, M. Geromin, B. Groele (red.), Upadłość konsumencka. Komentarz. Drugie Wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017,
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2013 r. Prawo Upadłościowe (Dz.U.2020.1228).

 

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!