Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, szczególną uwagę przywiązujemy do ochrony danych osobowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych skupia naszą najwyższą uwagę.

Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o celach przetwarzania i środkach ochrony danych jest e-LAW Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 330, 41-800 Zabrze, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, wydział KRS, pod numerem KRS: 0000861588, NIP: 6482800706, REGON: 387113738.

Administrator zbiera dane niezbędne do świadczenia usług. Stosuje się środki techniczne i organizacyjne mające na celu odpowiednie zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych.
  1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu, gromadzi  następujące dane osobowe:
   1. formularz kontaktowy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz ewentualnie dane, które osoba kontaktująca się wskaże dobrowolnie w treści formularza.
   2. złożenie zamówienia: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres, numer NIP, numer rachunku bankowego.
  2. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Przekazując dane dane należy mieć na uwadze ryzyko, jakie wiąże się z nieuprawnionym dostępem do danych (m.in. atak hakerski).  Jeśli mają Państwo obawy przed nieuprawnionym dostępem do danych szczególnie istotnych, prosimy o kontakt telefoniczny – pomożemy wybrać odpowiednią formę przekazania danych. 
  3. Dane, o których mowa powyżej przechowujemy do czasu gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Dane, o których mowa powyżej gromadzimy dla celów statystycznych. 
  4. Administrator korzysta z programu Google Analytics, Google Ads, Google Search Console a także Hotjar w celach statystycznych. Programy te jednak nie stwarzają możliwości bezpośredniej identyfikacji osoby, która odwiedzała Serwis. 
 2. Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.
  1. Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies. 
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. 
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
   1. wykonania zadań związanych z realizacją umowy bądź też usługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO,
   2. dokonania rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
   3. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w związku z uzasadnieniem interesem administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

Niektóre dane, takie jak m.in. adres IP przetwarzamy w celach statystycznych. Nie umożliwia to jednak identyfikacji konkretnych osób.

 1. Przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  1. Administrator prowadzi konta na portalach społecznościowych. Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem tych portali, możemy te dane wykorzystać w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, w związku z uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  2. Dane, które podają Państwo za pośrednictwem Serwisu, będą wykorzystywane w celach marketingowych tylko wówczas, gdy udzielą Państwo wyraźnej zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie www. 
 2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji), 
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych) d) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług  na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 
 3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
   2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
   3. żądania od Administratora usunięcia danych,
   4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
   5. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
   7. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
   9. do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 4. Odbiorcy danych. 
  1. Odbiorcami danych mogą być:
   1. osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę pozwalającą na przetwarzanie danych, 
   2. podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. 
   3. odbiorcami danych osobowych mogą być także: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, księgowość, firmy świadczące na rzecz administratora usługi techniczne,  firma ubezpieczeniowa.

Na życzenie osoby, której dane dotyczą Administrator wskaże listę podmiotów, którym przekazane zostały dane osobowe w związku z wykonaniem umowy. 

 1. W przypadku uzyskania Państwa zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Administrator weryfikuje podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 4. Za pośrednictwem Serwisu, udostępniamy tzw. wtyczki, zapewniające możliwość przekierowania do serwisów społecznościowych. Istnieje możliwość, że korzystając z nich, aktywność w Serwisie zostanie zarejestrowana. 
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich. 
  1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, poza przypadkami korzystania z ogólnodostępnych Serwisów, mających główną siedzibę poza obszarem UE takich jak: Google, Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube.
  2. Jeśli jednak nastąpi przekazanie danych do innych podmiotów, to, tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 2. Dane kontaktowe. 
  1. W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod:
   1. w przypadku woli komunikacji e-mail pod adresem: obsluga@e-law.pl,
   2. w przypadku woli kontaktu drogą telefoniczną pod nr: 32 278 58 90,
   3. w przypadku woli kontaktu osobistego bądź korespondencyjnego pod adresem: ul. Wolności 330, 41-800 Zabrze.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Bardzo profesjonalne podejście do sprawy. Pomoc w krótkim czasie. Jestem zadowolona z obsługi i pomocy. Polecam bardzo.

Eryka Górecka

Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona, obsługa solidna i profesjonalna. Super podejście do klienta, polecam z czystym sumieniem. Pozdrawiam.

Bożena Husar

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń