Upadłość konsumencka z powodu utraty pracy

2020-05-13 18:39:01

W przypadku niewypłacalności, tj. braku możliwości spłaty swoich zobowiązań (np. kredytowych), warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która prowadzi do umorzenia całości lub części naszych długów.

Przyczyny problemów finansowych są oczywiście bardzo różne, lecz wśród nich jedną z bardziej powszechnych jest utrata pracy. Losy postępowania upadłościowego jednak w dużej mierze zależą od tego, czy utrata ta nastąpiła z przyczyn przez nas zawinionych czy też niezawiononych, oraz w którym etapie postępowania upadłościowego.

Upadłość a zawiniona i niezawiniona utrata pracy

Wśród zawinionych przyczyn utraty pracy wymienić należy sytuację, gdy dłużnik swoim zachowaniem sam doprowadza do rozwiązania umowy, np. otrzymując rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Skontaktuj się w celu analizy Twojej sprawy

Jako zawinioną, tj. wewnętrzną i możliwości do przewidzenia okoliczność utraty możliwości zarobkowania uznaje się też sytuację, gdy sam pracownik wypowiedział umowę lub rozwiązał stosunek pracy, nie mając w perspektywie innego zatrudnienia, tym samym pogarszając swoją sytuację finansową.

Za niezawinioną utratę pracy uznaje się zaś sytuację zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wypowiedzenie grupowe, likwidację oddziału firmy, czy też niemożność dalszego świadczenia pracy z przyczyn zdrowotnych.

Przyczynę utraty pracy łatwo wykazać przedkładając świadectwo pracy, na którym wskazana jest podstawa rozwiązania umowy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku utraty pracy również każdy przypadek będzie traktowany przez Sąd indywidualnie.

Utrata pracy a konsekwencje dla postępowania upadłościowego

Na gruncie poprzednio obowiązujących uregulowań w zakresie konsumenckiego postępowania upadłościowego Sąd miał obowiązek badania, czy dłużnik ponosi winę w doprowadzeniu lub pogłębieniu swojego stanu niewypłacalności. Jeżeli do utraty pracy doszło przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości i to z winy dłużnika – Sąd bardzo często oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, uniemożliwiając tym samym oddłużenie. Obecnie jest już inaczej.

Do wszystkich postępowań, w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony po 24 marca 2020 roku, zastosowanie znajdą już nowe (bardziej liberalne) przepisy. Oznacza to, że Sąd ewentualne zawinienie dłużnika będzie badał dopiero na etapie ustalania planu spłaty. I jeżeli dojdzie do przekonania, że dłużnik celowo trwonił majątek czy utracił pracę, może dojść do wydłużenia maksymalnego okresu spłaty, nie zaś do oddalenia wniosku.

I tak, jeśli dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub przez własne zaniedbania, będzie musiał spłacać swoje zobowiązania przez okres od 36 miesięcy do siedmiu lat.

Czy moje zadłużenie może zostać w całości umorzone?

Osoby, które ogłoszą upadłość z przyczyn niezależnych, czyli np. ze względu na chorobę czy utratę pracy, będą miały na spłatę 36 miesięcy. Ale jeśli dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań, będzie można całkowicie umorzyć jego dług.

Skontaktuj się w celu analizy Twojej sprawy

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!