Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – krok po kroku

2020-12-31 17:19:30

Dzięki nowelizacji z marca 2020 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą zyskały możliwość ogłoszenia upadłości na zasadach tzw. upadłości konsumenckiej. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku przepisy te znajdą zastosowanie. Czasem postępowanie upadłościowe będzie prowadzone na zasadach ogólnych. Jak więc będzie wyglądała upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

Upadłość konsumencka a upadłość na zasadach ogólnych

Postępowanie upadłościowe w stosunku do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może toczyć się w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest procedura tzw. upadłości konsumenckiej, czyli postępowanie prowadzone w wyodrębnionym trybie, przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki nowelizacji z marca 2020 r., również osoby prowadzące działalność mogą korzystać z upadłości konsumenckiej. Jednym z podstawowych warunków jest wykreślenie prowadzącego działalność z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To właśnie po wykreśleniu uzyskuje się zdolność upadłościową konsumencką.

Należy pamiętać, że postępowanie może toczyć się także na zasadach ogólnych. Sąd może zadecydować o prowadzeniu postępowania w takim trybie, nawet po wykreśleniu z CEIDG. Przesłanką zastosowania zasad ogólnych jest przede wszystkim posiadanie znacznego majątku lub znacznej liczby wierzycieli. W takich sytuacjach postępowanie może okazać się równie skomplikowane, co postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy – dlatego też ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego trybem przewidzianym dla przedsiębiorców. Sąd może zdecydować o tym trybie również w przypadku istnienia innych przesłanek, które znacząco mogłyby wpłynąć na stopień skomplikowania postępowania.

Stan niewypłacalności

Kluczową, początkowo jedyną, przesłanką pozwalającą na ogłoszenie upadłości osoby prowadzącej działalność jest jej niewypłacalność. To właśnie pod tym kątem Sąd bada sytuacje dłużnika i od oceny stanu niewypłacalności zależy wydanie postanowienia o upadłości. W minionym stanie prawnym warunkiem ogłoszenia upadłości było również złożenie wniosku w odpowiednim czasie – w odróżnieniu do konsumentów przedsiębiorca ma obowiązek złożenia takiego wniosku w wyznaczonym przez ustawę terminie. Po nowelizacji do ogłoszenia upadłości jedyną przesłanką jest utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Istotne jest również to, że zobowiązania te mogą pochodzić z prowadzonej i zakończonej już działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku o upadłość

Elementem inicjującym postępowanie upadłościowe jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu upadłościowego. Wymagania co do wniosku zostały ujęte w art. 4912 ustawy Prawo upadłościowe. Przede wszystkim wniosek ten powinien zawierać wszelkie dane identyfikacyjne, w tym również NIP dłużnika. Wniosek powinien zostać sporządzony na odpowiednim formularzu, dzięki któremu dłużnik ma pewność, że wszystkie potrzebne informacje zostały we wniosku zawarte. Należy jednak pamiętać, że formularz ten powinien być odpowiednio wypełniony – brak informacji, pomyłki lub nieaktualne dane mogą być traktowane przez sąd jako braki formalne. Nieuzupełnienie tych braków grozi zwrotem wniosku, dlatego przy jego sporządzaniu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Po złożeniu wniosku do właściwego sądu upadłościowego i uzupełnieniu ewentualnych braków formalnych czekamy na wydanie postanowienia przez sąd. Tak jak już wcześniej wspomniano, przesłanką badaną przez sąd na tym etapie jest niewypłacalność. Samo postanowienie zawiera wszystkie dane identyfikacyjne wnioskodawcy, które pozwalają na jego identyfikację. To również w postanowieniu sąd określa, czy dane postępowanie będzie prowadzone na zasadach upadłości konsumenckiej czy też na zasadach ogólnych. Ważnym elementem jest także wyznaczenie syndyka, który po ogłoszeniu postanowienia przejmuje majątek upadłego.

Działania syndyka

Działania syndyka skupiają się w zakresie majątku upadłego. To właśnie syndyk jest odpowiedzialny za spieniężenie majątku oraz podział zebranych funduszy pomiędzy wierzycieli. Zanim jednak nastąpi podział pieniędzy, to syndyk sporządza listę wierzycieli. W tym celu to właśnie do syndyka powinni zgłaszać się wierzyciele. Poza zadaniami związanymi z majątkiem będzie on więc odpowiedzialny za kontakt z wierzycielami. Dodatkowo kontaktuje się on z Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami, w celu potwierdzenia sytuacji majątkowych oraz innych twierdzeń ujętych we wniosku. Po stworzeniu spisu wierzycieli, na podstawie zebranych informacji tworzy on projekt planu spłaty wierzycieli i przekazuje go sądowi do zatwierdzenia.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego wykonanie

Projekt stworzony przez syndyka musi zostać zatwierdzony przez sąd. Przy ustaleniu długości planu przede wszystkim uwzględniane są przyczyny zadłużenia. Zasadniczo plan spłaty ustalany jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Jeśli jednak prowadzący działalność swoim  zachowaniem doprowadził do stanu niewypłacalności lub pogłębił ten stan, to może on zostać wydłużony na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące. Sąd może też odstąpić od ustalenia planu spłaty, jeśli uzna że dłużnik działał z celem pokrzywdzenia wierzycieli. Zatwierdzony plan spłaty staje się swoistym harmonogramem, dzięki któremu wierzyciele zostają zaspokojeni. Gdy upadły dokona wszystkie wyznaczone płatności, plan spłaty uważa się zakończony.

Umorzenie zobowiązań

Nowością w upadłości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest umorzenie pozostałej części długów, które nie zostały spłacone w planie spłaty wierzycieli. Zazwyczaj plan spłaty nie obejmuje całej wierzytelności, a jedynie jej część. Dzięki temu prowadzący działalność zyskuje możliwość oddłużenia. Do tej pory część nieujęta w spisie musiała być nadal spłacana, a wierzyciele mogli dochodzić swoich wierzytelności. Dzięki nowelizacji tak jak w przypadku osób nieprowadzących działalności – długi zostają umorzone. Po wykonaniu planu spłaty i umorzeniu upadły pozostaje więc z „czystym kontem”.

Kategorie

Archiwum

Tagi

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!