Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

2020-12-22 11:37:02

Plan spłaty wierzycieli jest jednym z kluczowych elementów upadłości konsumenckiej, chociaż nie w każdym postępowaniu upadłościowym jest on ustanawiany. Wiele osób rozważających upadłość obawia się, że harmonogram spłat będzie dla nich zbyt wymagający. Najczęściej jest on o wiele korzystniejszy niż egzekucje komornicze, a dodatkowo po jego zakończeniu część długu zostaje umorzona. Należy także pamiętać, że sąd przy ustanawianiu musi wziąć pod uwagę sytuację finansową dłużnika. Czym więc jest plan spłaty i jakie może przynieść korzyści?

Czym jest plan spłaty i kiedy się go ustala?

Plan spłaty to harmonogram, który zobowiązuje upadłego do spłacania zobowiązań znajdujących się na liście wierzytelności. Określa on zakres oraz czas w jakim dłużnik powinien wywiązać się z obowiązku zapłaty. Plan jest ustalany po ogłoszeniu upadłości oraz po sprzedaży majątku dłużnika (jeśli taki majątek posiadał). Czasem sprzedaż pozwala zaspokoić wierzycieli w całości, nie ma więc konieczności ustalania planu. Najczęściej jednak spieniężenie majątku nie jest wystarczające. Podstawowym celem planu spłaty jak najlepsze zaspokojenie wierzycieli upadłego. Nie może się to jednak odbywać z doprowadzeniem dłużnika do całkowitego niedostatku. Podczas ustalania planu spłaty brane są pod uwagę takie kryteria jak: możliwości zarobkowe upadłego, konieczność jego utrzymania, a także konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz potrzeb osób pozostających na utrzymaniu upadłego. Często dochodzi więc do tego, że plan spłaty nie obejmuje całości wierzytelności, a prowadzi do spłaty jedynie części zobowiązań. Pozostała część, która nie może być zaspokojona przez dłużnika – zostaje umorzona.

Kto ustala plan spłaty?

Projekt planu spłaty jest sporządzany przez syndyka. To on czuwa nad majątkiem upadłego, zajmuje się jego sprzedażą, a także rozdysponowaniem uzyskanych pieniędzy pomiędzy wierzycieli. Zajmuje się również sporządzeniem listy wierzycieli oraz sprawdzeniem wiarygodności wniosku upadłego. Jest on więc na bieżąco z aktualną sytuacją finansową dłużnika. Na tej podstawie sporządza on projekt wraz z uzasadnieniem. Uwzględnia się w nim wszystkie przesłanki zgromadzone w trakcie wykonywanych przez niego czynności. Projekt powinien także zawierać stanowisko upadłego oraz wierzycieli. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wydaje sąd. Opiera się on na projekcie syndyka, może również przesłuchać upadłego oraz wierzycieli, jednak nie jest to konieczne. Zdarza się, że sąd uwzględnia pisemne stanowiska stron, bez konieczności stawiania się na rozprawie.  

Ile może trwać plan spłaty?

Czas trwania planu spłaty jest najczęściej związany z zawinieniem upadłego. Sąd wydający postanowienie bada, czy dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub zwiększył stopień niewypłacalności przez rażące niedbalstwo. Jeśli upadły nie doprowadził się do niewypłacalności w sposób celowy, a powodem jego zadłużenia były np. sytuacje losowe, to plan spłaty jest krótszy. W takich sytuacjach sąd postanawia o okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy. Jeśli jednak dłużnik przez niedbalstwo przyczynił się do niewypłacalności, okres ten może wynosić nie mniej niż 36 i nie więcej niż 84 miesiące. Takie rozwiązanie ma na celu ochronę wierzycieli przed nierozsądnym działaniem dłużników, a także ma zniechęcać do umyślnego powodowania swojej niewypłacalności. Sąd posiada także możliwość odmowy ustalenia planu spłaty, jeśli dłużnik celowo zaciągał swoje zobowiązania bez zamiaru ich spłaty.

Co daje nam plan spłaty?

Plan spłaty jest przede wszystkim ustalany na postawie omawianych wcześniej kryteriów, dzięki czemu sytuacja finansowa dłużnika jest stabilna. Mimo zobowiązania do spłaty upadłemu pozostaje odpowiednia kwota, która pozwoli na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb. Uwzględnienie niezbędnych wydatków jest koniecznością przy ustalaniu planu spłaty, nie można więc pozbawić upadłego wszelkich środków do życia. Dzięki regularnym spłatom upadły może liczyć na oddłużenie po wykonaniu planu. Jeśli upadły wywiąże się i plan spłaty zostanie zrealizowany, to wierzyciele nie mogą ubiegać się od niego spłaty pozostałej części zadłużenia. Po ogłoszeniu planu spłaty następuje także niedopuszczalność egzekucji komorniczej. Oznacza to, że komornik nie może prowadzić egzekucji ani zajmować wynagrodzenia. Plan spłaty nie raz jest korzystniejszy, niż wspomniane egzekucje komornicze, dlatego też warto rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

 

Źródła: 

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),
  • P. Janda, Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020,
  • P. Filipiak, A. Hrycaj (red.), Upadłość konsumencka. Komentarz., Warszawa 2020,
  • Machowska, Upadłość konsumencka, Warszawa 2020.

Archiwum

Tagi

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!