Upadłość konsumencka - masa upadłościowa

2019-12-06 12:33:35

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, która wpadła w stan niewypłacalności - możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ważnym jest, że niewypłacalność rozumiana jest jako nieregulowanie wymagalnych zobowiązać już nawet wobec jednego wierzyciela. Skutecznie przeprowadzone postępowanie upadłościowe powinno doprowadzić do Twojego oddłużenia, czyli licytacji majątki, spłaty wierzycieli i umorzenia długów. Inaczej, niż jest to uregulowane w zakresie osób prawnych, postępowanie upadłościowe wobec konsumenta jest prowadzone nawet jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Aby zapoczątkować procedurę upadłości konsumenckiej należy złożyć w sądzie wniosek na właściwym formularzu w sposób, który spełnia wymogi ustawy prawo upadłościowe. We wniosku tym należy m. in. wskazać istniejący majątek wraz z wyceną jego składników, uprawdopodobnić okoliczności świadczące o istnieniu niewypłacalności, oznaczyć wierzycieli, podać istniejące zabezpieczenia, takie jak np. hipotekę na nieruchomości. Ze względu na znaczne skomplikowanie wniosku zalecana jest konsultacja przed jego złożeniem z prawnikiem, który dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Ważnym bowiem jest takie przedstawienie okoliczności oraz sporządzenie uzasadnienia, które daje szansę na pozytywne rozpoznanie wniosku.

Rozpoznanie wniosku o upadłość konsumencką - powstanie masy upadłości

Uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości następuje w wyniku stwierdzenia przez sąd, że dłużnik ma konsumencką zdolność upadłościową, co znaczy, że jest niewypłacalny. Rodzi to tę konsekwencje, że Twój cały majątek staje się tzw. ,,masą upadłości”, którą nie możesz samodzielnie rozporządza

Do masy upadłości zalicza się również Twoje wynagrodzenie (od pewnej kwoty, o czym niżej) i to niezależnie czy otrzymywane w oparciu o umowę o pracę czy o umowę cywilnoprawną. W Twoim imieniu majątkiem zarządza syndyk, wyznaczony przez Sąd. W takiej sytuacji nie możesz na przykład zawrzeć ważnej umowy zbycia swojej nieruchomości. Syndyk dokonuje sprzedaży Twojego majątku i dzieli uzyskane w ten sposób środki między Twoich wierzycieli.

Przedmioty nie wchodzące w skład masy upadłościowej

Wśród rzeczy, które nie wchodzą do masy upadłości i są pozostawione do Twojej swobodne j dyspozycji wymienia się m.in.: przedmioty urządzenia domowego, służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb (np. lodówka, pralka, łóżko), pościel, ubrania codzienne, narzędzia i inne przedmioty służące do osobistej pracy zarobkowej (nie dotyczy to jednak samochodu, nawet jeżeli wykorzystywany jest do pracy), przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia, stypendia, świadczenia z ubezpieczeń, świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki, renty, alimenty. Istotnym jest, że nie wchodzi do masy upadłości wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w ograniczonym zakresie - zasadniczo 50%, przy czym pozostawiona musi zostać kwota wolna od potrąceń równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Upadłość konsumencka a współwłasność

W praktyce często zdarza się, że w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość, której własność dzielimy np. ze swoim rodzeństwem, np. każdy z trójki rodzeństwa posiada udział w prawie własności w wysokości 1/3. Należy pamiętać, że syndyk może działać tylko w granicach uprawnień upadłego dłużnika. Oznacza to, że nie może wycenić i sprzedać zarówno całej nieruchomości jak i udziału większego, aniżeli przysługujący dłużnikowi.

Kontrowersje pojawiają się w zakresie wspólności majątkowej małżeńskiej. W razie bowiem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, ich cały majątek wspólny utworzy masę upadłości, a małżonek upadłego nie będzie mógł żądać podziału majątku. Zachowa zaś swój majątek osobisty.  Pojawiają się jednak w orzecznictwie i poglądy odmienne, zgodnie z którymi w skład masy upadłości wchodzi jedynie udział we wspólnym majątku małżonków, nie zaś cały majątek dorobkowy małżonków. Jeżeli sprzedaży podlegała nieruchomość w której zamieszkiwałeś z sumy uzyskanej wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!