Upadłość konsumencka przedsiębiorcy

2020-11-05 16:58:19

Upadłość konsumencka różni się od postępowań upadłościowych przedsiębiorców, wobec których stosuje się zasady ustawy Prawo Upadłościowe. Podstawową różnicą jest cel ogłoszenia upadłości. W przypadku upadłości konsumenckiej celem jest oddłużenie osoby fizycznej, natomiast głównym zadaniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy jest zaspokojenie jego dłużników. Nie zawsze dochodzi więc do oddłużenia przedsiębiorcy. Ustawodawca wprowadził jednak pewne ustawowe przesłanki, dzięki którym przedsiębiorca może korzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Który przedsiębiorca może więc z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Przedsiębiorca w upadłości konsumenckiej

Zgodnie z ustawą konsumencką zdolność upadłościową posiadają osoby nieprowadzące działalności gospodarczej oraz wszystkie osoby fizyczne, co do których nie może zostać zastosowany proces upadłości w normalnym trybie. Definicję przedsiębiorcy ustawa czerpie z prawa cywilnego, zgodnie z którym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca w swoim imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W praktyce znaczenie ma również wpis do odpowiedniego rejestru, którym w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby uzyskać zdolność upadłościową konsumencką przedsiębiorcy konieczne jest wykreślenie swojej działalności z CEIDG. Według przepisów dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności będzie się toczyć także postępowanie, które zostało zainicjowane przez wniosek wierzyciela osoby fizycznej, która była wcześniej przedsiębiorcą, a od wykreślenia jej z odpowiedniego rejestru nie minął rok. Podobnie będzie w przypadku gdy wierzyciel złoży wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która mimo faktycznego prowadzenia działalności nie zgłosiła jej w CEIDG. Przepisy ustawy nie wprowadzają ograniczenia w zakresie zobowiązań powstałych podczas prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli po zakończeniu prowadzenia działalności dłużnik nadal ich nie spłacił.

Upadłość konsumencka a wspólnicy spółek

Zdolność upadłościową konsumencką można przyznać byłym wspólnikom lub akcjonariuszom spółek kapitałowych, komandytariuszom w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Na podstawie przepisów o upadłości konsumenckiej mogą być także prowadzone postępowania wobec byłych wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponosili odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Taka możliwość nie rodzi się w momencie wykreślenia w Krajowym Rejestrze Sądowym,a w chwili rzeczywistej utraty statusu wspólnika. Po złożeniu przez dłużnika wniosku
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest on zobowiązany do tego, by udowodnić utratę swojego statusu w spółce.

Jak wygląda ogłoszenie upadłości?

Dzięki wprowadzonej w marcu 2020 r. nowelizacji przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz byli wspólnicy spółek mogą korzystać z procedur przewidzianych dla upadłości konsumenckiej. Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest jednoznaczne z oddłużeniem przedsiębiorcy. Po ogłoszeniu postanowienia sąd zajmuje się ustaleniem, czy w trakcie oraz po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnik nie przyczynił się do stanu niewypłacalności poprzez umyślne działania lub rażące niedbalstwo. Wina nie wpłynie na rozpatrzenie wniosku – jest badana już po ogłoszeniu upadłości. Może jednak wpłynąć na okres planu spłaty wierzycieli. Istotną kwestią również sprawdzaną przez sąd jest obowiązek złożenia wniosku o upadłość przez przedsiębiorcę w przypadku jego niewypłacalności. W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej, która jest dobrowolna, przedsiębiorca został zobowiązany przez ustawę do złożenia wniosku w przypadku swojej niewypłacalności w określonym terminie. Brak złożenia takiego wniosku może skutkować wydłużeniem planu spłaty nawet do 84 miesięcy, czyli maksymalnego okresu na jaki sąd może ustalić harmonogram spłat.

Upadłość zgodnie z przepisami ogólnymi

Należy także pamiętać, że postępowanie upadłościowe może toczyć się podstawowym trybem przewidzianym dla przedsiębiorców nawet jeżeli wnioskodawca spełnia przesłanki do prowadzenia upadłości według zasad przewidzianych w upadłości konsumenckiej. Dzieje się tak w przypadku gdy majątek dłużnika,  liczna wierzycieli lub samo postępowanie będzie miało zwiększony stopień skomplikowania – wtedy sąd może zadecydować o prowadzeniu postępowania na zasadach ogólnych.

Źródła:

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),
  • P. Janda, Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020,
  • P. Filipiak, A. Hrycaj (red.), Upadłość konsumencka. Komentarz, Warszawa 2020,
  • A. Machowska, Upadłość konsumencka, Warszawa 2020.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!