Upadłość konsumencka a mieszkanie (nieruchomość)

2020-09-17 11:45:19

Od marca 2020 r. obowiązują nowe, prostsze zasady procedury upadłościowej. Pomimo tego, że od kilku miesięcy ubieganie się o ogłoszenie upadłości jest łatwiejsze, wiele osób nadal waha się nad złożeniem wniosku o upadłość, ze względu na strach przed utratą mieszkania. Niewątpliwie, w przypadku egzekucji komorniczej może dojść do licytacji naszej nieruchomości. Czy uda nam się ochronić mieszkanie, składając wniosek o upadłość?

Sprzedaż mieszkania w postępowaniu upadłościowym

Efektem pozytywnego rozpatrzenia przez sąd wniosku o upadłość jest w większości przypadków likwidacja majątku dłużnika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ramach likwidacji konieczna okaże się sprzedaż nieruchomości. W przypadku woli zachowania nieruchomości w toku postępowania można wystąpić o zawarcie układu, co umożliwia m.in. zachowanie nieruchomości, którą zamieszkujemy. Wymagana jest wówczas zgoda wyrażona przez wierzycieli na zgromadzeniu. W pozostałych przypadkach, nieruchomość wejdzie do masy upadłości ii najprawdopodobniej dojdzie do sprzedaży. Nie musimy jednak obawiać się tego, że już  w dniu ogłoszenia postanowienia przez sąd, konieczna będzie wyprowadzka. Przepisy dotyczące postępowania upadłościowego przewidują udogodnienia dla dłużników w przypadku konieczności sprzedaży lokalu.

Dłużnik nie straci całej kwoty ze sprzedaży mieszkania

Aktualnie niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą czy konsumentem, mamy prawo do zatrzymania środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Nawet w przypadku sprzedaży lokalu, jeżeli jest to konieczne dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy i jego rodziny, z sumy, jaką otrzymano ze sprzedaży, część przeznacza się dla upadłego. Jest to kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Wysokość kwoty, jaka przypadnie dłużnikowi po sprzedaży mieszkania, zostaje określona przez sędziego - komisarza na wniosek dłużnika. Wówczas brane pod uwagę są okoliczności takie jak: możliwości zarobkowe dłużnika, opinia syndyka, ilość osób pozostających na utrzymaniu upadłego i jego potrzeby mieszkaniowe, kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania.

Postępowanie egzekucyjne a postępowanie upadłościowe – różnice dla właściciela mieszkania 

Jeśli nie złożymy wniosku o upadłość, do sprzedaży nieruchomości może dojść w przypadku egzekucji komorniczej. Jest to proces mniej korzystny dla dłużnika – komornik nie pozostawia w rękach dłużnika kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo, egzekucja komornicza jest ograniczona poprzez pewne kwoty, od jakich należy rozpocząć licytację. Syndyk, po uzyskaniu zgody sędziego komisarza, może sprzedać mieszkanie z wolnej ręki – bez ograniczeń co do kwoty. Dodatkowo, jeśli nieruchomość będzie sprzedawana przez syndyka, w przetargu może wziąć udział także rodzina dłużnika.  Mniej formalny sposób sprzedaży jest korzystniejszy dla dłużnika.

W drodze postępowania upadłościowego dłużnik może próbować wykazać, że sprzedaż innych składników majątku jest wystarczająca dla osiągnięcia celów postępowania – powinien złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli. Jeśli upadły udowodni wierzycielom i przekona sędziego, że układ zapewni osiągnięcie celów postępowania upadłościowego, sędzia może zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Już samo zwołanie zgromadzenia wierzycieli wstrzymuje postępowanie likwidacyjne, a zatem chroni nas przed sprzedażą mieszkania.

Nieskuteczna sprzedaż mieszkania 

Zdarza się, że mieszkanie, którego jesteśmy właścicielami jest nieatrakcyjne na rynku i syndykowi nie uda się sprzedać nieruchomości. Po kilku bezskutecznych próbach syndyk może złożyć wniosek o wyłączenie mieszkania z masy upadłości. Wówczas dalsza sprzedaż majątku dłużnika odbywa się z pominięciem nieruchomości, a mieszkanie pozostaje w rękach dłużnika. Na pewno jest to mniej uciążliwe niż w przypadku egzekucji komorniczej.

Udział w nieruchomości a upadłość

W przypadku posiadania przez dłużnika jedynie udziału w nieruchomości, to właśnie ten udział wejdzie do masy upadłości. Bycie współwłaścicielem mieszkania nie ochroni nas w zupełności przed jego utratą. Najczęściej jednak zakup udziału w nieruchomości jest dla potencjalnego nabywcy nieatrakcyjny i syndyk składa wniosek o wyłączenie udziału z masy upadłościowej.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!