Upadłość konsumencka a małżeństwo

2020-07-23 00:07:38

Upadłość konsumencka obojga małżonków

Bez wątpienia dominującym rodzajem małżeńskiego ustroju majątkowego jest wspólność majątkowa. W uproszczeniu powiedzieć można, że wspólnością majątkową objęte jest to wszystko, co małżonkowie zgromadzili w okresie trwania małżeństwa, w tym m. in. wynagrodzenie za pracę lub dochody z działalności.

Do wspólności majątkowej małżeńskiej nie należą zaś te składniki majątku, które małżonkowie posiadali jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, a także otrzymywane przez jednego z małżonków darowizny, spadki lub prawa niezbywalne (np. alimenty, odszkodowania).

Oczywiście małżonkowie mogą w momencie zawierania małżeństwa lub później ustanowić inny ustrój majątkowy (rozdzielność majątkową) - wówczas na przykład dochody jednego z nich nie wchodzą do majątku wspólnego.

Upadłość konsumencka

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy prawo upadłościowe, wprowadzająca szereg zmian w procedurze przeprowadzania postępowania upadłościowego. Od tego momentu
z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej czy osoby fizyczne, prowadzące w przeszłości działalność gospodarczą ale i osoby fizyczne, prowadzące taką działalność gospodarczą.

Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego może złożyć jeden z małżonków lub mogą to uczynić wspólnie (jednak na oddzielnych wnioskach). Skuteczność wszczęcia postępowania upadłościowego niezależy od tego, czy współmałżonek upadłego wyrazi na to zgodę.

Skutki ogłoszenia upadłości dla wspólności majątkowej

W chwili ogłoszenia upadłości wobec jednego z małżonków automatycznie ustaje wspólność majątkowa, a tworzy się rozdzielność majątkowa, zaś majątek wchodzi w skład tzw. masy upadłościowej, z której spłaca się wierzycieli. Syndyk upłynnia nieruchomości (mieszkanie, dom), jak również ruchomości (np. samochód). Dodatkowo dłużnik nie może korzystać ze swojego majątku (np. samochodu) i dysponować swoim majątkiem.

Domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez małżonka upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa. Do masy upadłości nie wchodzą jednak przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską,z wyjątkiem nabytych w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Skutki ogłoszenia upadłości dla rozdzielności majątkowej

Podkreślić należy, że powstanie rozdzielności majątkowej przed złożeniem wniosku może zostać uznane za bezskuteczne, jeżeli:

  • umowa o rozdzielności została zawarta w czasie krótszym niż dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość;
  • rozdzielność ustanowiona została orzeczeniem sądu w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku, chyba że pozew o jej ustanowienie został złożony minimum dwa lata wcześniej;
  • rozdzielność powstała na mocy prawa w wyniku separacji, rozwodu lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, jeśli pozew czy wniosek o separację lub ubezwłasnowolnienie został złożony mniej niż dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość.

Aktualnie jednak art. 125 § 3 ustawy pr. upadłościowe daje małżonkowi możliwość wystąpienia z powództwem żądając uznania rozdzielności za ważną, o ile w chwili powstania rozdzielności majątkowej nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, a powstanie rozdzielności majątkowej nie doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli

Upadłość ogłaszana przez jednego z małżonków

Zatem nawet gdy tylko jeden z małżonków jest niewypłacalny, ogłoszenie przez niego upadłości powoduje, że cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej. Małżonek upadłego może jednak dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. W praktyce oznacza to, że zgłaszana przez współmałżonka wierzytelność traktowana jest na równi z innymi wierzytelnościami dłużnika i zostanie zaspokojona w takim samym stopniu jak pozostałe.

Rozpoczęcie konsumenckiego postępowania upadłościowego stanowi jedną z najistotniejszych decyzji a zatem przed wszczęciem procedury warto skutki ogłoszenia upadłości dla obojga małżonków omówić z prawnikiem specjalizującym się w postępowaniu upadłościowym.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!