Jak ustalić wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

2019-09-05 00:32:47

Ustalenie wysokości odszkodowania, w tym często również zadośćuczynienia, to kwestia będąca przedmiotem wielu pytań zadawanych przez osoby poszkodowane. Chcąc odpowiedzieć na poruszaną kwestię najprościej rzecz umując należy powiedzieć, iż wysokość odszkodowania a także zadośćuczynienia winna być równa sumie pieniężnej pozwalającej na całkowity powrót do stanu sprzed szkody. Nadto poszkodowanemu należy także w sposób istotny ekonomicznie zadośćuczynić pieniężnie za doznane cierpienia, krzywdę czy m.in. utratę widoków na przyszłość.

Powyżej przytoczone określenie ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia jest dużym uproszczeniem, które bez należytego rozwinięcia nie odpowiada na większość nurtujących pytań. Na te pytania postaramy się odpowiedzeć poniżej.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W celu lepszego zrozumienia dalszej części publikacji w pierwszej kolejności wyjaśnimy różnice między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Odszkodowanie co do zasady jest świadczeniem mającym naprawić i zrekompensować szkodę majątkową. Odszkodowanie odnosi się więc głównie do kwestii majątkowego naprawienia szkody, czynników, które najczęściej możemy dokładnie wyliczyć. Ze szkodą majątkową mamy doczynienia m.in. w przypadku uszkodzenia pojazdu wskutek kolizji, lecz także w przypadku traconego dochodu z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 Zadośćuczynienie ma natomiast za zadanie wyrównać i zrekompensować szkodę niemajątkową. Za szkodę niemajątkową uznajemy doznaną wskutek szkody krzywdę. Przez krzywdę rozumie się wszelkie cierpienia psychiczne i fizyczne, naruszenie dóbr czy poczucie wykluczenia.

Ustalenie wysokości odszkodowania

Jak wskazano powyżej - odszkodowanie mające wyrównać szkodę majątkową jest w głównej mierze policzalne. W celu jego ustalenia dokonuje się zsumowania poniesionych z tytułu szkody kosztów majątkowych takich jak:

 • pokrycie bądź zwrot kosztów naprawy pojazdu, korzystania z samochodu zastępczego,
 • pokrycie bądź zwrot poniesionych kosztów leczenia, w tym rehabilitacji, lekarstw, podróży pokonywanych w celu powrotu do zdrowia,
 • zwrot bądź wyrównanie utraconego wskutek szkody dochodu i innych utraconych korzyści dających się zakwalifikować jako normalne następstwa szkody,
 • jednorazowe odszkodowanie mające pokryć koszty przekwalifikowania zawodowego koniecznego z uwagi na doznaną szkodę,
 • renta tymczasowa bądź wyrównawcza, która należy się osobie poszkodowanej w przypadku częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy, w razie zwiększenia potrzeb finansowych wskutek doznania szkody bądź w razie zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość,

W celu dokładnego ustalenia powyższych składników odszkodowania należy poczynić szczegółowe wyliczenia, które najlepiej jest poprzeć sporządzeniem fachowej opinii rzeczoznawcy w przypadku zniszczenia mienia, natomiast w przypadku kosztów leczenia należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a leczonym urazem. Same koszty leczenia należy poprzeć dokumentacją w postaci faktur, paragonów czy zaświadczeń. Nie jest to de facto obligatoryjne, jednak w dużej mierze ułatwia i uprawdopodobnia dochodzenie zwrotu bądź pokrycia poniesionych kosztów.

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia

Odmiennie od ustalenia wysokości odszkodowania ma się kwestia ustalenia wysokości zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie nie jest bowiem wynikiem szkody poniesionej na majątku, dotyczy ono szkody o charakterze niematerialnym. Główne czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia to:

 • ból, długotrwałość leczenia i rehabilitacji,
 • utrata perspektyw życiowych, pasji, możliwości rozwoju i korzystania z dobrodziejstw życia codziennego,
 • kwestia nieodwracalności doznanej szkody,
 • rodzaj doznanego urazu.
 • wykluczenie społeczne, utrata możliwości obcowania w społeczeństwie,
 • konsekwencje  w sferze życia osobistego,
 • postawa sprawcy, podmiotu odpowiedzialnego,

Jak można zauważyć - powyżej wskazane czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia są bardzo ocenne. Osoby nieznajomione z zagadnieniami sposobu ustalania wysokości zadośćuczynienia, bądź posiadające jedynie powierzchowną wiedzę często nie są w stanie uzyskać zadośćuczynienia o należytej wysokości, które skupia wszelkie czynniki świadczące i mające wpływ na doznaną krzywdę. istotne jest więc by dochodzenie należnego zadośćuczynienia było powierzone specjaliście, który poprzez swoją wiedzę i posiadane doświadczenie zagwarantuje wyegzekwowanie świadczenia w należytej wysokości, uwzględniającego wszelkie czynniki szkody niemajątkowej.

Kategorie

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!