Błędy medyczne

Błędy medyczne, czy nazywając inaczej – błędy w sztuce medycznej, są zdarzeniami o bardzo złożonym charakterze. Przy okazji zaistnienia przypadku popełnienia błędu medycznego mamy do czynienia z sytuacją, w której najczęściej dochodzi do zawinionego pogorszenia sytuacji zdrowotnej pacjenta wskutek zaniedbania, błędnej diagnozy bądź np. błędu podczas przeprowadzania operacji czy zabiegu. Konsekwencją popełnionych błędów medycznych de facto zawsze jest powstanie szkody na osobie pacjenta, to oczywiście rodzi jednocześnie powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Jako Kancelaria zajmujemy się sądowym i pozasądowym dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych powstałych wskutek popełnionych błędów medycznych, tym samym niżej prezentujemy ogólny opis praw i świadczeń przysługujących osobom poszkodowanym wskutek błędu w sztuce medycznej.

Świadczenia i prawa przysługujące osobie poszkodowanej wskutek błędu medycznego

  • odszkodowanie pieniężne równe kosztom poniesionym wskutek błędu medycznego. Na odszkodowanie składają się m.in. koszty dostosowania mieszkania, koszty rehabilitacji a także wszelkie inne uzasadnione koszty,
  • zwrot kosztów leczenia - zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego ,,W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany ma prawo do rekompensaty wszystkich związanych z tym wydatków„. Przytoczony przepis nadaje uprawnienie do zwrotu kosztów leczenia na co składają się wszelkie uzasadnione i celowe koszty leczenia, rehabilitacji oraz rekonwalescencji, które nie są finansowane ze środków publicznych. Należy przy tym jednak pamiętać, że można także żądać zwrotu kosztów poniesionych za leczenie w prywatnej klinice, jeśli można wykazać, że leczenie w prywatnej klinice było dla poszkodowanego celowe, bardziej korzystniejsze,
  • zwrot utraconych korzyści przez co należy rozumieć m.in. utracony dochód w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim a także inne utracone i udowodnione korzyści, które nabyłby poszkodowany jeśli nie doznałby błędu medycznego,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę a także za doznanie cierpienia fizyczne i psychiczne,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego,
  • renta – poszkodowanemu w razie zaistnienia okoliczności częściowej bądź całkowitej zdolności do pracy czy w razie sytuacji zwiększenia się potrzeb finansowych, poszkodowanemu przysługuje renta tymczasowa bądź wyrównawcza. Uprawnienie to wynika z brzmienia art. 444 § 2 k.c., zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.,

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!