Błędy medyczne

Kiedy mówimy o błędzie medycznym?

Błąd medyczny, czy nazywając inaczej – błąd w sztuce lekarskiej, to działanie przeprowadzone w sprzeczności do aktualnej wiedzy i praktyki medycznej. W przypadku popełnienia błędu medycznego mamy do czynienia z sytuacją, w której  dochodzi do zawinionego pogorszenia sytuacji zdrowotnej pacjenta. Należy pamiętać, że w przypadku popełnienia błędu medycznego rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą, co opisujemy poniżej.

Rodzaje błędów medycznych

Błąd diagnostyczny – błąd polegający na niewłaściwej diagnozie, błędnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, niewykonanie badań, bądź ich błędna interpretacja.
Błąd operacyjny (terapeutyczny) – błąd polegający na zastosowaniu niewłaściwej bądź przestarzałej metody zabiegu, wykonania zabiegu mimo istnienia przeciwskazań. Również niezręczne i nieuważne wykonanie zabiegu.
Błąd organizacyjny – polega m.in. na błędnym prowadzeniu dokumentacji medycznej, co może skutkować niewłaściwym leczeniem. Są to również przeszkody logistyczne jak np. brak dostępu do właściwej aparatury diagnostycznej.
Błąd techniczny – błędy techniczne to wadliwe realizowanie decyzji lekarskich przez personel, również błędy poczynione w czasie przeprowadzania zabiegów takie jak np. złamania igły w ciele pacjenta.

Świadczenia i prawa przysługujące osobie poszkodowanej wskutek błędu medycznego

  • odszkodowanie pieniężne równe kosztom poniesionym wskutek błędu medycznego. Na odszkodowanie składają się m.in. koszty dostosowania mieszkania, koszty rehabilitacji a także wszelkie inne uzasadnione koszty,
  • zwrot kosztów leczenia - zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego ,,W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany ma prawo do rekompensaty wszystkich związanych z tym wydatków„. Przytoczony przepis nadaje uprawnienie do zwrotu kosztów leczenia na co składają się wszelkie uzasadnione i celowe koszty leczenia, rehabilitacji oraz rekonwalescencji, które nie są finansowane ze środków publicznych. Należy przy tym jednak pamiętać, że można także żądać zwrotu kosztów poniesionych za leczenie w prywatnej klinice, jeśli można wykazać, że leczenie w prywatnej klinice było dla poszkodowanego celowe, bardziej korzystniejsze,
  • zwrot utraconych korzyści przez co należy rozumieć m.in. utracony dochód w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim a także inne utracone i udowodnione korzyści, które nabyłby poszkodowany jeśli nie doznałby błędu medycznego,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę a także za doznanie cierpienia fizyczne i psychiczne,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego,
  • renta – poszkodowanemu w razie zaistnienia okoliczności częściowej bądź całkowitej zdolności do pracy czy w razie sytuacji zwiększenia się potrzeb finansowych, poszkodowanemu przysługuje renta tymczasowa bądź wyrównawcza. Uprawnienie to wynika z brzmienia art. 444 § 2 k.c., zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Jak możemy pomóc jako Kancelaria?

Jako Kancelaria specjalizująca się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w szczególności dotyczących błędów medycznych, zapewniamy pełną obsługę sądową i pozasądową. Poniżej przedstawiamy ogólne informacji nt. etapów prowadzenia spraw.

  • Analiza prawno-medyczna - w pierwszej kolejności na podstawie uzyskanej dokumentacji medycznej i wywiadu z klientem przeprowadzamy szczegółową analizę prawną i medyczną danego przypadku. Analizę medyczną dla naszej Kancelarii wykonują lekarze o specjalizacji stosownej dla danej sprawy.
  • Ocena analizy prawno-medycznej i ustalenie strategii działania - wynik analizy prawno-medycznej jest w pełni przedstawiany do informacji naszych klientów. Po przedstawieniu i rzeczowym wyjaśnieniu efektu przeprowadzonej analizy przedstawiamy realne możliwości działania na drodze pozasądowej i sądowej prowadzące do uzyskania należytego odszkodowania i zadośćuczynienia.
  • Działania pozasądowe i sądowe naszej Kancelarii – w przypadku korzystnej analizy prawno-medycznej a także podjęcia współpracy z klientem nasza Kancelaria rozpoczyna działania w celu uzyskania należnego odszkodowania i zadośćuczynienia. W pierwszej kolejności, co wynika z procedury cywilnej, działamy na ścieżce pozasądowej, a w razie odmowy wypłaty zapewniamy pełną obsługę sądową na etapie wszystkich instancji sądowych.

 

 

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Prawna Pana Daniela jest godna polecenia, jest to profesjonalny fachowiec z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem do pracy i empatią do ludzi. Jest godną zaufania osobą, która w rzeczowy sposób podchodzi do każdej sprawy, jest pewna swojego stanowiska i finalnie rzecz biorąc klient jest bardzo zadowolony z jego skuteczności. Uzyskałem pomoc niejednokrotnie z pozytywnym skutkiem, bardzo serdecznie polecam.

Dawid, Ruda Śląska

Profesjonalna i szybka pomoc. bardzo dobry kontakt i duża wiedza. Na pewno będę współpracował w przyszłości o ile będzie taka konieczność. Młody człowiek z doświadczeniem, którego nie zjadła rutyna polecam.

Krystian, Zabrze

Kancelaria na duży plus. Podjąłem współpracę i nie żałuję swojej decyzji. Byłem bardzo zaskoczony wiedzą i jak potrafią pomóc człowiekowi. Naprawdę polecam.

Piotr, Zabrze

Kancelaria zajęła się moja sprawa. Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Szybki i łatwy kontakt, sprawa tłumaczona ze zrozumieniem. Polecam!

Iwona, Nottingham

Bardzo profesjonalne podejście do sprawy. Pomoc w krótkim czasie. Jestem zadowolona z obsługi i pomocy. Polecam bardzo.

Eryka Górecka

Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona, obsługa solidna i profesjonalna. Super podejście do klienta, polecam z czystym sumieniem. Pozdrawiam.

Bożena Husar

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń